Poradenství

První konzultační hodina       1 Kč při uzavření objednávky na poskytnutí poradenských služeb s klientem  

První konzultační hodina   350 Kč
při neuzavření objednávky na poskytnutí poradenských služeb s klientem

Konzultační hodina            350 Kč

Cena při poskytnutí komplexních konzultačních služeb dohodou na základě objednávky.

Reality

Odměna z prodeje
4 – 10%    z kupní ceny nemovitosti, z odstupného

Odměna z nájmu                        50% z jednoho měsíčního nájmu

V odměně je zahrnuto zpracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti.

Daně

Daň z nabytí nemovitostí 
500 – 4 000 Kč
Cena se odvíjí od počtu příloh DP a znaleckého posudku

Daň z nemovitosti
500 Kč / nemovitost

Daň z příjmu
500 Kč / poplatník

Inženýring


Dokumentace současného stavu
2 000 – 5 000 Kč
                 
Dokumentace k územnímu řízení      
5 000 – 15 000 Kč
                 
Dokumentace ke stavebnímu povolení  
15 000 – 25 000 Kč
             
Cena služeb je určena dle rozsahu a složitosti konkrétního objektu,
vždy bez poplatků třetím stranám.
Návrh cenové nabídky vám bude předem předložen.